SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Společnost Ewopharma podniká eticky, podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti, v souladu se zákony a nařízeními všech zemí, v nichž působí. Čestné a etické podnikatelské chování má pro nás tu nejvyšší důležitost.

V zájmu našeho úspěchu se snažíme vytvářet pracovní prostředí, které podporuje inovace, soudržnost, profesionalitu a využívá osvědčené nejlepší praxe z odvětví.

Kodex obchodního chování společnosti Ewopharma shrnuje principy a pravidla, kterým podřizujeme naši činnost, a odkazuje na dodatečná pravidla a postupy, které tvoří část našeho Compliance programu. Prosíme kontaktujte nás pro podrobnější informace.